Van waar de naam pH7 ? - juli 2010

ph7_logo_60_20 wil de Hovenaars verenigen in een gezonde, levenskrachtige dorpsgemeenschap.

BananenWij willen ingaan tegen de eenzijdige verstarring die teweeggebracht wordt door partijpolitiek gekleurde coalities of opposities.

Om die reden hebben wij in onze beginselverklaring het zwaar belaste woord ‘politiek’ op de lijst van de te mijden begrippen geplaatst. Wij houden vast aan het meer bescheiden begrip ‘bestuur’.

Evenzeer mijden wij het woord ‘partij’ en spreken wij liever van ‘beweging’.

 pHzeven logo

De volstrekte neutraliteit zit vervat in het logo van onze beweging. pH7 houdt in de scheikunde namelijk het middelpunt, het volstrekt neutrale evenwicht tussen ‘zuren’ en ‘basen’.

Het logo van pH7 is een horizontale balk met 7 verschillende kleuren. Het zijn de kleuren van het lakmoespapiertje, dat wordt gebruikt om de zuurtegraad te meten. Zeven? Ja, als je het witte middenvakje ook als een kleur beschouwt. Op dat witte middenvak willen we ons vooral bewegen en reacties uitlokken naar links en naar rechts, naar zuur en naar basisch.

De balk staat horizontaal... geen hiërarchie. PH7 wil een horizontaal platform zijn voor een degelijk beleid in Hove.

                                                Chirurgen onderzoeken

        ph7_logo_60_20 wil er samen met u over waken.

Share