Het credo van pHzeven - april 2010

Geverfd ventje

Ben ook jij allergisch aan 'de politiek'?

Wees gerust, wij ook.

Daarmee bedoelen we de vaak hilarische, kinderachtige en zelfs beschamende vertoningen die geregeld worden opgevoerd in de zogezegd 'eerbiedwaardige' instellingen van regionale, nationale en internationale regeringen.

 

Politiek betekent letterlijk: het regelen, besturen van een gemeenschap van mensen. Verbeteren van uw eigen biotoop als het ware.

Het is een onvermijdelijke noodzaak. De geschiedenis en de realiteit van de 'staathuishoudkunde' is echter geëvolueerd tot een situatie van partijpolitiek. De belangen van de globale gemeenschap worden ondergeschikt aan de belangen van bepaalde, beperkte groepen van die 'samenleving'. Waartoe dat alles kan leiden wordt duidelijk als we de dagelijkse berichtgeving een beetje volgen.

Die kwaal, en alles wat daaruit voortvloeit, heeft zich als een virusinfectie overgezet tot in alle geledingen van plaatselijke bestuursorganen. Het veroorzaakt bij de mensen politieke allergie:

Zuchten - frustraties - ergernis - verzet - oppositie - afhaken

Beweging en bestuur

ph7_logo_60_20 verenigt een groep van mensen die nog niet besmet is door de kwalen van bovenvermelde toestand en die consequent wil terugkeren naar de grondbeginselen van een gezond bestuur.

Daarom, en ook door de negatieve uitstraling verbonden aan de woorden 'politiek' en 'partij', noemt pH7 zichzelf een beweging en spreekt de beweging liever van bestuur dan van politiek.

ph7_logo_60_20 wil de grenzen tussen de partijen openstellen.

ph7_logo_60_20 wil de schemerzones tussen de 'politieke kleuren' laten vervagen

ph7_logo_60_20 wil de gekleurde potten van de bestuurshoofden halen

Gekleurde emmers op hoofdenpH7 vraagt niet welke kleur je draagt 'onder je bovenkledij'

Wees geen RODE Hovenaar, geen BLAUWE Hovenaar, geen GROENE Hovenaar, geen GELE Hovenaar, geen PAARSE Hovenaar of eender welke kleurencombinatie...

Wees gewoon een HOVENAAR.

Partijkleuren belemmeren het zicht ...

Als je deze stelling kan bijtreden, geef dan aan pH7 een kans om het tij te doen keren, om een nieuwe start te nemen. Daarvoor hebben we uw steun nodig.

Share