Historiek

Logo pHzeven

Op 1 juli 2004 zag de beweging pH7 het licht om mensen te verenigen die zich positief betrokken voelden bij het dorp Hove.

Los van gekleurde partijbelangen en lobbygroepen wil pH7 een zuiver lokale beweging zijn die zich inzet voor een transparant beleid met inspraak van inwoners, ambtenaren en raadsleden vóór er beleidsbeslissingen genomen worden.

pH7 wil degelijk overleg, op alle niveaus, luisteren naar wat de burger echt aanbelangt.

Reeds in december 2004 telde pH7 meer dan een dozijn positieve Hovenaars, die hand in hand de fundamenten legden voor een echt onafhankelijke beweging te Hove. Inspraak, initiatief, dossierkennis en lef werden hoog in het vaandel ingeschreven.

In de loop van 2005 ontwikkelde pH7 een beleidsvisie voor haar zeven speerpunten:

 • Cultuur & Onderwijs
 • Gemeenschapsleven
 • Jong & Minder jong
 • Milieu & Gezondheid
 • Sport & Recreatie
 • Verkeer, Openbare werken & Veiligheid
 • Gemeentefinanciën


Voorjaar 2006 beslist de partij Hovan (Hove Anders) - die sinds 1994 als onafhankelijke partij constructieve oppositie voerde - zich aan te sluiten bij pH7 om alle Hovese, positieve krachten in één onafhankelijk platform te bundelen.
Hovan komt niet meer op voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006.

Op 8 oktober 2006 koos de Hovenaar een nieuwe gemeenteraad en trok daarbij resoluut de kaart van vernieuwing.
pH7 kreeg 19.8% van de stemmen en daardoor 4 zetels van de 19 gemeenteraadszitjes.
Het progressieve kartel Hove Beweegt (Sp.a + Groen + onafhankelijken) - initiatiefnemer van politieke vernieuwing - kreeg 26.5% van de stemmen en daardoor 6 zetels, één meer dan in 2000.
De beleidspartijen verloren 3 zetels ten opzichte van 2000: CD&V (-1) en VLD (-2).

De partij Hove Beweegt koos echter zonder dralen voor een coalitie met de regerende CD&V fractie, waarbij ook de burgemeester van CD&V op post bleef.
pH7 werd niet betrokken in de coalitievorming, een spijtige vaststelling.

De beweging pH7 bleef niet bij de pakken zitten en nam zijn verantwoordelijkheid als grootste oppositiepartij op met:

 • 4 gemeenteraadsleden
 • 2 OCMW raadsleden
 • 1 politieraadslid zone HEKLA
 • 2 leden stuurgroep structuurplanning
 • 1 lid adviesraad ontwikkelingssamenwerking (AROS)
 • 1 lid milieuraad


Sinds 2006 trachtte pH7 te wegen op het lokale beleid als constructieve partner voor de Hovenaar.
Niet alleen via de diverse beleids- en adviesraden maar ook via vele publicaties voor alle Hovenaars.
Bekijk de meer dan 100 publicaties gerust opnieuw op onze website <www.pHzeven.be>

Op 14 oktober 2012 neemt pH7 voor een 2de keer deel aan de gemeenteraadsverkiezingen.
pH7 hoopt het goede resultaat van 2006 te kunnen evenaren of verbeteren en deze keer wel betrokken te worden bij een coalitievorming.

Als beleidspartij wil pH7:

 • een transparant, gemeentelijk beleid installeren mét inspraak
 • de verkeersveiligheid verbeteren
 • voet- en fietspaden dringend verbeteren
 • de gemeentelijke fiscale druk verlagen


Wij hopen op Uw steun!