Beginselverklaring - oktober 2004

Op 1 juli 2004 beslissen de initiatiefnemers om een socioculturele en politieke beweging op te richten die alle onafhankelijke en weldenkende mensen kan verenigen in een nieuwe politieke Hovese beweging:

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 is er in Hove nood aan een nieuwe beweging die voldoende groot is en los van gekleurde partijbelangen mee kan besturen.

De kloof tussen de Hovese bevolking en het gemeentebestuur is groot en kan beter worden gedicht. De mensen komen vaak voor voldongen feiten te staan. De geïnteresseerde Hovenaar heeft nauwelijks kans om regelmatig inspraak te hebben in het gemeentebeleid.

In Hove worden niet altijd de juiste prioriteiten gelegd en worden er krampachtige pogingen gedaan om allerlei verkiezingsbeloftes op korte termijn in te lossen. Dat vraagt om een fundamenteel andere aanpak van gemeentelijk bestuur.

ph7_logo_klein wil van het gemeentehuis een open huis maken dat volledig in dienst staat van en inspraak geeft aan de Hovese bevolking.

ph7_logo_klein wil bescheiden maar resoluut in het straatbeeld naar voor treden als een onafhankelijke beweging. Daartoe wil pH7 samen werken met elke gemotiveerde partner die het wel en het wee van de Hovenaar prioritair stelt boven de nationaal gekleurde partijbelangen.

ph7_logo_klein wil op een doordachte en realistische wijze een nieuw gezicht toevoegen aan het Hovese bestuurslandschap. Het doel is niet om verwarring, chaos of onenigheid te veroorzaken. PH7 wil een positieve partner zijn. Openheid, bestuur op maat voor de Hovese inwoners én objectiviteit is het beoogde ‘handelsmerk’.

ph7_logo_klein wil de antipolitiek en de proteststem, die de laatste jaren in heel het land en ook in onze gemeente voelbaar zijn, ombuigen tot een positieve actiestem die staat voor inspraak, lef en initiatief.

ph7_logo_klein wil zich, samen met alle Hovenaars, inzetten voor belangrijke, dagdagelijkse gemeente-items. In alfabetische volgorde stelt de partij 7 opdrachten voorop:

  1. CULTUUR & ONDERWIJS
  2. JONG & MINDER JONG
  3. MILIEU & GEZONDHEID
  4. SOCIAAL LEVEN
  5. SPORT & RECREATIE
  6. VERKEER, OPENBARE WERKEN & VEILIGHEID
  7. WONEN, WERKEN & WINKELEN

ph7_logo_klein beschouwt alle geïnteresseerden als partners. Zij kunnen vrijblijvend een bijdrage leveren aan het werkingsfonds van de beweging. Het is duidelijk dat lidgelden niet gevraagd worden, omdat de beweging open én toegankelijk wil zijn voor iedereen, ongeacht een financiële bijdrage.

Hove, 1 oktober 2004

Share