Een gezond lichaam in een gezond dorp - augustus 2012

Investeren in sport is een  verantwoorde bijdrage aan een gezonde samenleving. pH7 wil een brede beoefening van recreatie en sport aanbieden en ontwikkelt hiervoor een sportief werkplan.

 

 

 

Een gezond lichaam in een gezond dorp

  • De dag van vandaag overheersen tijdsdruk en stress. Door sport en beweging is het mogelijk om een gezonde lichaamsbalans terug te vinden.
  • Sport is een centraal gegeven in de ontwikkeling van elk individu in onze samenleving. De algemene en motorische ontwikkeling van de allerkleinsten, de lenigheid van onze senioren en de fitheid van de middengroep is bepalend voor de gezondheid.
  • Sport is bovendien een bindmiddel tussen personen, buren, wijkwerkgroepen en verenigingen. Het kan gemeenschapsvorming teweegbrengen binnen het gezin, in de straat, de wijk en in gans de gemeente.

Daarom wil pH7 Positief Hove investeren in sport als een verantwoorde bijdrage aan een gezonde samenleving en een brede beoefening van sport en recreatie aanbieden.

Een sportief werkplan voor Hove
pH7 Positief Hove ziet de volgende sportieve uitdagingen:

  • Een inventaris maken over de verhouding tussen vraag en aanbod.
  • Zoeken naar mogelijkheden voor de oprichting van nieuwe verenigingen en nieuwe sporttakken.
  • Gelijkwaardige aandacht schenken aan elke sporttak, als het gaat over uitlenen van materiaal, financiële tegemoetkoming en steun.
  • Verantwoorde financiële steun verlenen aan sportverenigingen en bestaande sportevenementen zoals de Parkduatlon, de zomerduatlon, de Scholencup…
  • Promotie van sport voor alle leeftijdsgroepen en sport voor mindervaliden ('G-sport')
  • De communicatie verbeteren tussen alle betrokken partijen: De communicatie tussen het sportief bestuur van Hove en de sportverenigingen is op dit ogenblik beperkt.

Een sportief raderwerk:pH7 wil alle betrokkenen goed op elkaar afstemmen

1. Het Gemeentebestuur : Burgemeester, schepen van Sport

2. De Sportfunctionaris

3. De Gemeentelijke sportraad
↨ ↨ ↨ ↨ ↨ ↨ ↨
4. De sportverenigingen

5. De sportieve gezinnen

6. De sportende Hovenaar

Tussen 1, 2 en 3 moet er een intense samenwerking zijn.
Deze maken de brug naar 4, de sportverenigingen en 5 en 6, de sportende Hovenaars

Met de Sportraad als denkcel benadrukt pH7 de taak van de Schepen van Sport, die als motivator en coördinator een hart voor sport moet hebben.


 

   

Share