Regelgeving Ruimtelijke Ordening - augustus 2012

Recept Ruimtelijke Ordening

 

Elke inwoner heeft recht op rechtszekerheid omtrent wat er in zijn/haar onmiddellijke woonomgeving gaat gebeuren.

Wordt de bestemming van een open parkruimte plots gewijzigd en aangewend om residenties te bouwen of wordt een bestaande villa afgebroken en vervangen door sociale woningen of ... dit zijn slechts enkele voorbeelden van situaties die best binnen een vooraf duidelijk omschreven kader met vastgelegde regels gebeurt.

Zo niet hebben de omwonenden onvoldoende of geen rechtszekerheid omtrent hun woonomgeving.

De vertaling van het wettelijk kader omtrent Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed voor de eigen gemeente is een belangrijke taak van Burgemeester, Schepen van Ruimtelijke Ordening en stedenbouwkundig ambtenaar.

Lees meer...