Hove verzilvert - maart 2012

senioren dansen

Hove vergrijst en verzilvert...

In de voorbije tien jaar steeg het aantal 60-plussers in Hove met meer dan 20%. Het aantal 80-plussers  steeg met meer dan 60%. In 2025 zullen er in Hove meer dan 2200 65-plussers zijn.
Omdat mensen steeds ouder worden is het belangrijk dat hun leven kwaliteit behoudt.

Kwaliteit bieden aan de senioren van Hove is voor pH7 Positief Hove een belangrijke opdracht voor de gemeente.

Een veilige en comfortabele gemeente

Mobiliteit is een vereiste voor een zelfstandig  leven met kwaliteit. Hindernissen op voet- en fietspaden
Ondanks fysieke beperkingen moeten senioren veilig kunnen buiten komen.

 • Daarom moeten voet- en fietspaden in perfecte staat zijn en wensen wij op verschillende plaatsen zitbanken.
 • Openbare parkeerplaatsen zijn er nooit teveel.  41 % van de senioren maakt dagelijks gebruik van de wagen wegens fysieke beperkingen.
 • Het gevoel van veiligheid thuis en in het openbaar moet bevorderd worden door een zichtbare en regelmatige aanwezigheid van de lokale politiediensten.                       
 • Openbare gebouwen moeten goed toegankelijk zijn en openbare plaatsen moeten de nodige voorzieningen bevatten.


Inspraak en communicatie

 • De senioren moeten ernstig genomen worden. Vele oudere vrijwilligers willen actief betrokken worden bij gemeentelijke taken.
 • Seniorenraden en –verenigingen moeten de kans krijgen om zelf mee hun beleid te bepalen. De adviesraden worden te weinig gehoord.

Dichtbij gelegen wc

 

De ouderenadviesraad van Hove is dynamisch en functioneert goed.  Een belangrijk advies van deze raad was te zorgen voor openbare toiletten in de vernieuwde dorpskern.
De toiletten zijn nog niet te zien.

pH7 rekent er op dat het advies wordt opgevolgd.Financieel comfort

 • Als senioren hun dokterskosten, dagdagelijkse voeding en woonkosten betaald hebben houden zij vaak weinig geld over voor andere zaken.
 • De Hovese senioren voelen zich bij de keel gegrepen door de verhoogde belastingen inzake de onroerende voorheffing. Deze verhoging hoefde niet. De ‘opcentiemen’ moeten daarom opnieuw beoordeeld worden.

 

Vrijetijdsbesteding voor seniorenSport bij senioren

 • Er moeten voldoende initiatieven zijn voor vrijetijdsbesteding: gebruik van computer, informatiesystemen, verkeer en wegcode, permanent studeren, cultuur, kunst…
 • Er moeten kansen geboden worden voor sporten en bewegen. Meer bewegen is de sleutel voor een betere gezondheid. Onderzoek naar sport bij senioren toont aan dat slechts 10% van de senioren aangesloten is bij een sportclub*.  *Verté 2007


PluimLogo pHzeven geeft een pluim aan het OCMW Hove.

In het Dienstencentrum worden reeds vele mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding aangeboden.

 

Huisvesting en steun

 • Er moeten nog meer serviceflats komen en meer opvangplaatsen  voor senioren met verminderde zelfredzaamheid.
 • De rol van buurtzorg wordt steeds belangrijker. Senioren zijn vaak meer aangewezen op de buren dan op familieleden.
 • Een samenhangend informatiesysteem over alle bestaande en nieuwe steunnormen wordt door het OCMW verspreid. Het moet alleen nog meer mensen bereiken.


Logo pHzeven

 wil alle positieve krachten in Hove verenigen.

Krachten bundelen

Deze nieuwe zienswijze staat los van politieke kleur en heeft één onafhankelijk doel:

 • verbeteren van onze gemeente
 • steun geven aan alle Hovenaren, jong en minder jongShare