Een hart voor kinderen

Spelende kinderen

pH7 wil borg staan voor een kwalitatieve kinderopvang en een 'kinderloket' opstarten.

Een kwalitatieve kinderopvang

Een kwalitatieve kinderopvang in een gemeente is van groot belang. In Hove is de buitenschoolse kinderopvang 'De Mikado'  een gemeentelijk initiatief onder toezicht van Kind & Gezin. De kinderen worden er voor en na de school in een huiselijke sfeer opgevangen en in drie leeftijdsgroepen begeleid door een gemotiveerd en opgeleid team van begeleiders. De kleuters tot en met het tweede kleuterklasje spelen in het ‘kleuternestje’ op het gelijkvloers. De kinderen van het derde kleuterklasje en het eerste leerjaar beschikken over een ruimte aan de andere kant van de benedenverdieping. Kinderen vanaf het tweede leerjaar kunnen zich uitleven in de ruimten op de eerste verdieping. De oudsten, de 10- tot 12-jarigen hebben de kans zich terug te trekken in de tienerruimte op de bovenverdieping. Verder is er nog een aparte studieruimte en een rustige leesruimte waar alle kinderen vanaf het tweede leerjaar gebruik van kunnen maken. Rondom het gebouw is een ruime buitenspeelruimte voorzien. Het initiatief voor buitenschoolse kinderopvang staat ook in voor het vervoer van en naar school. 

De Mikado is goed georganiseerd maar heeft nog wat 'groeipijnen' . Om dit op te vangen stelt pH7 om de aansluiting met buitenschoolse activiteiten verder uit te bouwen. Dit kan door het aanbieden van sport in de nieuwe sportaccommodatie 'Sportpark'.

Kinderloket

Wanneer ouders te horen krijgen dat ze een kindje verwachten moeten ze onmiddellijk op zoek naar kinderopvang. pH7-Positief Hove vindt dat die zoektocht makkelijker kan door het opstarten van een kinderloket. Dit loket is van thuis uit via digitale weg te raadplegen, via de gemeentelijke website. Het kinderloket verzamelt alle info aangaande beschikbare opvangplaatsen in Hove. Zo kunnen ouders in één oogopslag zien welke mogelijkheden er zijn, hoeveel het kost en waar er nog open plaatsen zijn. Het doel is om via het kinderloket bestaande private initiatieven bekend te maken en vooral om alle mogelijkheden duidelijk te maken bij de bevolking. Ook de mogelijkheden voor oppas voor zieke kinderen en babysit kunnen in het loket mee opgenomen worden.

Opvoedingsondersteuning

Ouders die eventjes geen raad meer weten, kunnen via het sociaal huis doorverwezen worden naar meer professionele hulp i.v.m het opvoeden van hun kinderen.


 

Share