De jeugd van tegenwoordig

Jeugd van tegenwoordig

Geloven in eigen jeugd is voor pH7 Positief Hove een belangrijke opdracht voor de gemeente. En niet alleen voor de jeugddienst. 

pH7 stelt "De jeugdtoets" voor en wil een overkoepelend jongerennetwerk oprichten.

Een pluim voor de jeugddienst van Hove

Gemeentelijk jeugdbeleid omvat alle beslissingen en acties van het gemeentebestuur die te maken hebben met de leefwereld van de Hovese jongeren. Dit jeugdbeleid wordt in Hove opgezet door de jeugdienst die de belangen van kinderen en jongeren behartigt en een uitgebreide vrijetijdsbesteding organiseert voor de Hovese jongeren. Een greep uit de mogelijkheden: de Grabbelpas, Sjiraf Speelpleinwerking, de SWAP intergemeentelijke jeugdactiviteiten, organisatie van speelstraten...

Verder organiseert de jeugddienst inspraakmomenten bij de opzet van allerlei initiatieven voor kinderen en jongeren. De jeugddienst ondersteunt dan ook de Jeugdraad en de Kinderraad, zodat iedereen zijn zeg kan doen. De jeugddienst van Hove draait goed en is dan ook de perfecte brug tussen de plaatselijke jeugd en het gemeentebestuur.

De jeugdtoets

Maar het jeugdbeleid mag zich niet alleen beperken tot de jeugddienst van de gemeente. De brug tussen de jeugddienst en het gemeentebestuur komt uit bij de Schepen van Jeugd, die er moet voor zorgen dat  beleidsbeslissingen een ‘jeugdtoets’ ondergaan. Dit houdt in dat er bij elke beslissing wordt nagedacht welke effecten dit zou hebben voor de kinderen en jongeren van de gemeente en dat ook andere gemeentediensten zich kunnen inzetten voor de jeugd.

Enkele voorbeelden:

 De dienst ruimtelijke ordening plant buurtspeelpleinen 

 De cultuurdienst organiseert een poëziewedstrijd voor kinderen

 De sportdienst organiseert in de zomervakantie sportkampen voor kinderen

 De technische dienst helpt verenigingen mee bouwen aan hun jeugdlokalen

 De communicatiedienst helpt mee om een jeugdwebsite te ontwikkelen 

Meer inspraak voor de jeugdraad en de kinderraad

De jeugdraad is een gemeentelijke adviesraad die wordt bijgewoond door iedereen die zich betrokken voelt bij de jeugd van Hove. Iedereen is welkom op de vergaderingen van de jeugdraad, vooral als je jezelf nog bij de jeugd rekent of iets met kinderen en jongeren te maken hebt. De raad geeft advies over alles wat kinderen en jongeren aanbelangt en het geeft hen de mogelijkheid om het gemeentelijk jeugdbeleid mee vorm geven. 

De kinderraad is een adviesraad van lagere schoolkinderen van het vijfde en zesde leerjaar. Het doel was om op geregelde tijdstippen info te verzamelen en inspraak te verlenen aan de schoolgaande kinderen van Hove. Deze raad is echter stilgevallen. pH7 wil de Kinderraad opnieuw opstarten en de armslag van de jeugdraad vergroten. pH7 ziet hierin de verantwoordelijkheid van de Schepen van Jeugd om ervoor te zorgen dat de jeugdadviesraden meer worden gehoord. 

pH7 wil van de jeugdraad een OVERKOEPELEND NETWERK maken dat kan samenwerken met andere deelgebieden zoals sport, cultuur, gezondheid, seniorenverenigingen enz...

Tijd voor interactief jeugdbeleid

In tijden van interactief computerverkeer stelt pH7 voor om in Hove een specifieke jeugdwebsite op te richten voor gerichte info over alles wat kinderen en jeugd aangaat:

www.jonghove.be.


 

Share