Een hart voor alle kinderen- augustus 2012

 

 

Hove heeft een rijk onderwijsaanbod waarin alle netten vertegenwoordigd zijn. De Rodenbachschool, de gemeentelijke kleuter- en basisschool, kende de voorbije jaren een positieve evolutie en een enorme groei. Regina Pacis, de katholieke kleuter- en basisschool, heeft op dit ogenblik nog steeds het grootste aantal leerlingen.

 

Deze school heeft een doorstroom naar het algemeen secundair onderwijs, waardoor er ook vele leerlingen zijn van buiten Hove. Bovendien heeft Regina Pacis ook nog een autonome en goed functionerende lagere school afdeling, Regina Pacis 2 in de Vredewijk. In het centrum is er ook  nog de kleinschalige maar unieke school van het Gemeenschapsonderwijs, het 'Groen Schooltje'. Een bijzondere troef in het Hovese onderwijsnet is de vrije gesubsidieerde school voor bijzonder lager onderwijs 'Ritmica' in de Wouwstraat. Kunstonderwijs is in Hove eveneens hoogstaand. Er is de Gemeentelijke Kunstacademie in De Markgraaf en ook nog het MA'GO, de academie voor muziek, woord en dans.

Hove mag tevreden zijn met dit rijke onderwijsaanbod. De Hovenaars kunnen er alleen maar hun voordeel uithalen. Het is de taak van de gemeente om alle scholen gelijkwaardig te benaderen. En daar wringt meestal het schoentje. 

De gemeentelijke Rodenbachschool noemt zich "De school met een hart voor alle kinderen". Een prachtige titel, geplukt uit het pH7-verkiezingsprogramma van 2006, en een juiste reflex op de suggestie van pH7 dat de gemeente er moet zijn voor alle kinderen. Maar wat pH7 eigenlijk wil bereiken is een grensoverschrijdende samenwerking van de verschillende scholen, los van hun respectievelijk gedachtegoed. Geen concurrentie maar samenwerking tussen de scholen. Dat is precies de taak en de uitdaging van de gemeente en van de Schepen van Onderwijs.


 

 

Share