Inspraak in opspraak te Hove - november 2011

Menigte met vragen

 

Bij de definitieve opmaak van de plannen voor de vernieuwing van de dorpskern werd de Hovese bevolking weinig betrokken.

Vele adviezen van bewoners en belangengroepen werden niet aanvaard.

Uitgerekend deze bemerkingen komen nu naar boven.

Ook de M. Vermeeschlaan en de Geelhandlaan wachten hetzelfde scenario.
 

Lees meer...

Is Hove nog gezond ? - maart 2010

DoktersteamDrie jaar geleden koos HOVE voor een nieuw gemeentebestuur. pH7-Positief Hove bracht tijdens deze verkiezingen een aardverschuiving teweeg. Ruim 20% van de Hovenaars koos voor hun vernieuwende ideeën.

Als ‘oppositiepartij’ wordt de beweging echter niet betrokken in de beleidsbepalingen. pH7 stelt dan ook onafhankelijke diagnoses en  geeft positieve voorstellen. Een nieuwe politieke praktijk.

Lees meer...

Gezondheidsprikjes voor Hove - maart 2010

Gezondheidsprikje

 

 pH7 wil aan het Hovese gemeentebestuur stevige gezondheidsprikken toedienen en gaat voor de volgende positieve doelstellingen:

 

Lees meer...

Evaluatie beleid Hove halfweg - december 2009

SchoolrapordDrie jaar geleden koos HOVE voor een nieuw gemeentebestuur. HOVE BEWEEGT kwam als grootste partij uit de verkiezingen. pH7-POSITIEF HOVE veroorzaakte een aardverschuiving. Ruim 20% van de Hovenaars koos voor onze vernieuwende ideeën . Hove Beweegt had er geen oor naar en wou besturen samen met de CD&V.
Hun ‘schooltijd’ van zes jaar is ondertussen half verstreken. De Hovenaars verwachten een tussentijdse balans.

Lees meer...

pH7 vraagt een bijsturing van het beleid - december 2008

Geldparaplu
1. De uitgaven voor 2007 – 2012 beperken tot maximaal 6 miljoen euro, of 41% minder dan voorzien.


2. Afschaffen van de forfaitaire huisvuilbelasting

Met een geschenk van 850.000 euro van de Vlaamse regering en 500.000 euro meer ontvangsten van de Hovenaars (gemeentelasten + opcentiemen + vuilzakken), zijn de 100.000 euro inkomsten van de forfaitaire huisvuilbelasting niet noodzakelijk.


3. Verlagen van de opcentiemen

Het is geen deugdelijk bestuur om de centen bij de belastingbetalers te blijven halen.

7 kopzorgen van pH7 - juni 2005

  1. HOVE LEEFT OP GROTE VOET - Elk jaar zijn er meer uitgaven dan inkomsten.
  2. DE SPAARPOT IS LEEG - Het reservefonds geraakt stilaan uitgeput.
  3. DE SCHULDENBERG VERGROOT - De leninglast is met 30 % gestegen t.o.v. 2002.
  4. HOVE KNOOPT DE TOUWTJES AAN ELKAAR - Handigheidjes in begroting  zijn nodig om meerjarenplanning te sluiten.
  5. BIG IS BEAUTIFUL - De gemeente blijft megaprojecten beloven.
  6. DE BELASTINGSDRUK STIJGT - Belastingsverhoging lijkt onafwendbaar.
  7. PLANNING OP LANGERE TERMIJN LIJKT ZOEK - Financiële planning verloopt op te korte termijn.

Beste Hovenaar, heeft u ook het gevoel dat de Hovese kar wat zwaar geladen is?

Dan hopen wij, samen met u, dat de arme ezel spoedig weer met de poten op de grond mag vallen. Wij vertrouwen er op dat op het einde van het jaar de nodige maatregelen zullen volgen om het evenwicht te herstellen.  Openheid in de gemeentelijke geldzaken kan de Hovenaars opnieuw vertrouwen geven in de toekomst. Zo kan Hove de noodzakelijke verbeteringen krijgen die de inwoners verdienen. Niet alleen in de dorpskern, maar in ALLE straten.