Beleidsintenties 2013-2018


Op de gemeenteraad van 28/01/2013 presenteerde het nieuwe gemeentebestuur de nieuwe beleidsintenties, ontstaan uit het bestuursakkoord tussen N-VA en pH7-Positief Hove. Het zijn algemene beleidslijnen die het kader vormen voor concrete actiepunten. Het is een dynamisch plan dat tot stand kwam met inbreng van de gemeentelijke diensten. Het wordt getoetst op zijn financiële haalbaarheid en wordt  jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd op nieuwe uitdagingen. Dit plan bouwt verder op goede projecten uit het verleden, maar slaat op verschillende beleidsdomeinen nieuwe wegen in.

Lees meer...