Als u onderaan deze webpagina bij PH7-LOGINFORMULIER uw registratie-gegevens invoert en nadien de registratie bevestigt via de link in uw E-mailbox, kan u reageren op een gepubliceerd PH7-artikel. Respecteer alvast de vooropgestelde regels indien u commentaar geeft op één of meerdere artikels.

Diftar-dankjewel

In maart 2016 schakelde de gemeente Hove over naar huisvuilverzameling met behulp van een chip. Het zogenaamde "DIFTAR"-systeem, beter gekend als de nieuwe afvalcontainers. Het nieuw systeem was even wennen, maar de overgang is vlot verlopen. Het systeem zal binnenkort degelijk geëvalueerd worden. 

In 2016 vroegen we om afvalcontainers buiten te plaatsen in plaats van vuilzakken. Het huisvuil wordt nu gewogen en achteraf krijg je de rekening.De voordelen: wie minder afval produceert en goed sorteert betaalt minder.

Een evaluatie komt eraan....

Nieuwigheden botsen altijd op wat weerstand. Het was dus even wennen aan het nieuwe containersysteem. Onze ambtenaren kregen af en toe een vraag, maar de Hovenaars hebben deze aanpassing schitterend doorstaan. Binnenkort verwachten we cijfers van IGEAN om een helder beeld te krijgen. En eventueel aanpassingen door te voeren. We zullen bijvoorbeeld alle voor- en nadelen van een wekelijkse of een tweewekelijkse inzameling onderzoeken.

Bedankt!

Hove mag fier zijn op haar inwoners die allen meehelpen om de afvalberg te verminderen.

Share