Als u onderaan deze webpagina bij PH7-LOGINFORMULIER uw registratie-gegevens invoert en nadien de registratie bevestigt via de link in uw E-mailbox, kan u reageren op een gepubliceerd PH7-artikel. Respecteer alvast de vooropgestelde regels indien u commentaar geeft op één of meerdere artikels.

Hove wil niet fusioneren

In de pers van december 2016 werd er onterecht gemeld dat er opnieuw fusiegesprekken waren tussen Hove en Edegem. Als bestuurspartij bevestigt pH7-Positief Hove dat het Hovese bestuur met geen enkele gemeente in gesprek is over een fusie. Er is in Hove namelijk geen enkel democratisch draagvlak om een fusie door te voeren met een andere gemeente.

 

Minister Homans kondigde in december 2016 opnieuw enkele aanmoedigingsmaatregelen aan voor vrijwillige fusies van gemeenten. Burgemeester Koen Metsu van Edegem lonkte daarop opnieuw naar Hove met het gekende lokaas:schuldafbouw van de gemeente en financieel voordeel voor de burgers.

De schuldenlast van de gemeente Hove is echter zeer laag (261 €/inwoner), in tegenstelling tot de schuldenlast van Edegem (917€/inwoner). De laatste jaren werden er in Hove geen leningen aangegaan om de investeringen te kunnen betalen. De middelen vanuit de belastingen (personenbelasting en onroerende voorheffing), het gemeentefonds, de Vlaamse subsidies en de dividenden uit intercommunales volstaan om de courante werking én de investeringen (dorpskern, wegen,…) te financieren.

Het fusieaanbod van minister Homans is daarom voor Hove niet interessant. De beloofde toelage per inwoner moet dienen voor afbouw van schuld die er in Hove nauwelijks is. De schuldenberg van Edegem daarentegen is zo hoog dat men daar lonkend uitkijkt naar een fusie met Hove, een aantrekkelijke financiële bruid met een aanzienlijke bruidsschat.

Een fusie heeft voor de Hovese burgers ook geen individueel financieel voordeel. De Hovese belastingen liggen immers op de gemiddelde lijn van de omliggende gemeenten.

pH7 – Positief Hove is helemaal geen voorstander van een fusie en wil als enige onafhankelijke partij de eigenheid van Hove bewaren. De fractie is wel voorstander van intergemeentelijke samenwerking op een zo breed mogelijke basis.  Voorbeelden hiervan zijn de GIS-coördinator met Boechout, de veiligheidsdeskundige met Lint en de ICT-expert met Berlaar en een samenwerking met Lint op vlak van technische diensten. In het kader van efficiëntie moet er samenwerking mogelijk zijn met iedere buurgemeente, en niet exclusief met Lint of Edegem.

Share